http 55

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.02.26
Эрчим хүч

Эрчим хүчний салбарын компаниудын ажлын байранд тавигдах стандартыг батална

Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудад мэргэжлийн бус хүмсүүсийг томилох байдал бий болсон байна. Иймд ажлын байранд тавигдах стандарт шаардлагыг батлах болжээ. 

Ц.Даваасүрэн: Удирдлагын түвшинд байсан хүмүүсийг өөрчилсөн байгаа. Мэдээж эдийн засагч хүнийг тавиагүй ч инженер биш хүмүүсийг солисон. Үе шаттай бүтцийн өөрчлөлтийг хийнэ. 

Эрчим хүч бол онцгой салбар юм. Энэ ч утгаараа мэргжклийн байхыг хамгийн эхээр шаарддаг. Ингэж аюулгүй найдвартай ажиллагаа хангагдагна. Төрийн өмчит комданиудын ажлын байранд тавигдах шаардлагыг нэг бүрчлэн баталж хэрэгжүүлэхэээр болжээ. 

ШИНЭ МЭДЭЭ