http 25

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.11.25
Уул уурхай, Ашигт малтмал

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа

Ашигт малтмалын хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг давхардуулан, ноогдуулахгүй байх зарчим хангагдаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ