Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2021-05-19
Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл өргөн барилаа

Байр суурь

Х.Ганхуяг: Цаашдаа хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах талаар ямар хяналт тавьж ажиллах вэ?

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2021.07.05/ нэгдсэн хуралдаан эхэллээ. Хуралдаанаар Засгийн газраас 2021.05.19-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт

2021.07.05

Г. Амартүвшин: Хариуцагч нь зөвшөөрсөн тохиолдолд мэдээлэл цааш алдагдах эрсдэлийг хэрхэн тооцоолж байна вэ?

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2021.07.05/ нэгдсэн хуралдаан эхэллээ. Хуралдаанаар Засгийн газраас 2021.05.19-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт

2021.07.05

Ё.Баатарбилэг: Янз бүрийн зорилгоор хүний нууцыг задруулж байна

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2021.07.05/ нэгдсэн хуралдаан эхэллээ. Хуралдаанаар Засгийн газраас 2021.05.19-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргө

2021.07.05

Л.Мөнхбаатар: Хувь хүний мэдээлэл ил болсон тохиолдолд устгах процесс нь хялбар байх ёстой

УИХ-ын Хууль зүй байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,06,22/ хурлаар Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэл

2021.06.22

Ц.Мөнх-Оргил: Хувь хүний нууцтай соёлыг бий болгож хуулиар хамгаалах ёстой

УИХ-ын Хууль зүй байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,06,22/ хурлаар Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэл

2021.06.22

Н.Учрал: Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах тухай хуулийг хамт оруулж ирэх шаардлагатай байна

УИХ-ын Хууль зүй байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,06,22/ хурлаар Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. УИХ-ы

2021.06.22

Ц.Сэргэлэн: Хувийн хүний нууцыг хамгаалах нь төрийн үүрэг

УИХ-ын Хууль зүй байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,06,22/ хурлаар Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэл

2021.06.22

Л.Мөнхбаатар: Иргэд өөрсдөө мэдээгүй байхад хувь хүний мэдээллийг нь ашиглаж үйлчилгээ үзүүлж байна

УИХ-ын Хууль зүй байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,06,22/ хурлаар Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэл

2021.06.22

Б.Дэлгэрсайхан: Хувь хүний мэдээллийг ямар хуулиар хамгаалах вэ?

УИХ-ын Хууль зүй байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,06,22/ хурлаар Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэл

2021.06.22

Б.Энхбаяр: Иргэдийн газар эзэмшиж буй мэдээллийг Газрын албаны ажилчид яагаад ил тод мэдээлэхгүй байна

УИХ-ын Хууль зүй байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,06,22/ хурлаар Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэл

2021.06.22

Бусад