2021.10.01

Д.Өнөрболор: Улс төр, нийгэм, эдийн засгийн хувьд системчлэл хэрэгтэй

УИХ-ын гишүүн Д.Өнөрболор: 

Шинэ парламент үүсээд энэ цар тахал дэгдсэн үед эдийн засгийн шинэчлэлт хийх нь чухал асуудал юм. Тэр дундаа гадаадын хөрөнгө оруулалт, бизнесийн орчныг сайжруулж, таатай болгох талд их ажил хийж байна.