2021.08.05

Төрийн үйлчилгээг технологиор орлуулж, цомхон бүтэцтэй болгох шаардлагатай байна

УИХ-ын гишүүн Н.Учрал: 

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхай, хүнд сурталгүй, цааснаас цахим руу шилжих буюу засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа Emongolia -г амьдралд хэрэгжүүлэхийн тулд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх шаардлагатай.