2021.02.19

Г.Амартүвшин: ЖДҮ-ийн зээлийг хавтгайруулж олгох нь үр дүнгүй

Үйлдвэрлэгч компаниуд жижиг дунд үйлдвэрээр төрөөс санхүүгийн дэмжлэг авдагч үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нт хэрэглэгчдийн шалгуурт нийцдэггүй байна. 

УИХ-ын гишүүн Г.Амартүвшин: 

Энэ удаад жижиг дунд үйлдэвэрлэлийг дэмжихдээ төрөөс их хэмжээний мөнгө гаргаж байгаа. Тийм ч учраас аль болох үр өгөөжтэй зарцуулах нь зүйтэй.Үр өгөөж юу өгөх вэ? гэхээр бизнес нь ашигтай болж улсад татвараа төлнө гэсэн үг. Мөн аль болох олон ажлын байр бий болох боломж бүрдэнэ.